Sv. Eligius - patron zlatníků

Předchůdcem všech moderních zlatníků je bezesporu Sv. Eligius, patron nejen zlatníků, ale i kovářů nebo numismatiků. Svatý Eligius se narodil koncem šestého století ve francouzském Limoges, byl vrchním zlatníkem a pokladníkem merovejských panovníků, rovněž zastával funkci biskupa v Noyon.

Svatý Eligius, jenž pocházel ze zámožné galo-románské rodiny, se propracoval ke dvoru merovejského krále Chlotara II. coby rádce, pokud budeme věřit dobovému kronikáři, vytvořil pro tohoto panovníka zlatý trůn hned ve dvojí verzi, byť byl materiál dodán jen pro jeden kus. Tímto dílem Chlotara II. zaujal natolik, že jmenoval Eligia správcem mincovny v jihofrancouzském městě Marseille. Známá je i Eligiova misijní činnost, kdy se snažil přivést na pravou víru obyvatele dnešních Flander a samozřejmě, jako snad u každého světce, četná almužna pro chudé, hladovějící a jinak trpící ubožáky.

Sv. Eligius je populární zejména v západní Evropě, konkrétně ve dnešní Belgii. Jeho svátek se slaví prvního prosince.

Související zboží

počet:0 ks
cena:0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.