Obchodní podmínky

Nabízíme též POŠTOVNÉ ZDARMA - viz níže

Je možná pouze platba bankovním převodem (nespadá pod EET).

 

Obchodní podmínky:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sperkyprozeny.cz
1.2. Prodávajícím je Ing. Kamil Urban, Na Louce 109, 273 51 Malé Kyšice, IČ 61089460, Neplátce DPH

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů. 
2.3. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
2.4. Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.sperkyprozeny.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Respektujeme vaše soukromí, tato data chráníme před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám, budou využita pouze pro vyřízení vašich objednávek.

3. Platba a doprava

Při nákupu zboží nad 700Kč je doprava zdarma.
3.1. Zasíláme prostřednictvím České pošty.

3.2. Akceptujeme pouze platbu předem bankovním převodem z účtu zákazníka na účet prodávajícího (tento způsob bezhotovostní platby nespadá pod EET).
3.3. Platba bankovním převodem předem na účet prodávajícího č. účtu 2000096822/2010 a následné doručení Českou poštou v rámci ČR. Vyčkejte prosím s platbou, dokud se s Vámi nezkontaktujeme. E-mailem vám potvrdíme objednávku a zašleme instrukce k platbě. 
V případě platby předem na účet účtujeme zákazníkům příspěvek na poštovné a balné v jednotné výši 39,-Kč a to pouze u objednávek do 700,-Kč. U objednávek nad 700,-Kč poštovné ani balné neúčtujeme. Po připsání vaší platby za zboží na náš účet odesíláme doporučeně poštou.
3.4. Zásilka do zahraničí: V případě zaslání do zahraničí můžeme akceptovat pouze platbu předem bankovním převodem. Zahraničním zákazníkům (včetně Slovenska) účtujeme příspěvek na poštovné a balné v jednotné výši 119,-Kč. Vyčkejte prosím s platbou, dokud se s Vámi nezkontaktujeme. E-mailem vám potvrdíme objednávku a zašleme instrukce k platbě. 
3.5. Objednávky vyřizujeme obratem. Pokud se však stane, že Vaši objednávku max. do 2 pracovních dnů nepotvrdíme e-mailem, kontaktujte nás prosím. Žádnou námi nepotvrzenou objednávku neplaťte.

4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

4.1. Zákazník, který je spotřebitel (tzn. nenakoupil "na IČO"), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží (tj. ode dne převzetí zboží zákazníkem od dopravce), a to bez udání důvodu. Pokud tohoto práva zákazník využije, musí o tom prodávajícího písemně nebo emailem informovat nejpozději do 14 dnů od doručení zboží a zakoupené zboží do 14ti dnů od odstoupení vrátit nepoškozené a bez známek používání spolu s dokladem o koupi. Po obdržení zboží vrátíme zákazníkovi cenu za zboží i případné poštovné, které jsme vám účtovali a nebudeme se na nic ptát.

Adresa prodávajícího: Ing. Kamil Urban, Na Louce 109, 273 51 Malé Kyšice

Email prodávajícího: info@sperkyprozeny.cz

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít formulář

Doporučujeme (není to však podmínkou) prodejce telefonicky kontaktovat na tel. 724251111.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech: 
5.1. v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář) 
5.2. zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je informován bez zbytečného odkladu) 

6. Záruka

6.1. Záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka 6.2. Spotřebitel má při uplatnění záruky tato práva:

6.2.1. Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

6.2.2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

6.2.3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

7. Reklamační řád

7.1. Všechny reklamace budou vyřízený ve lhůtách stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. O způsobu vyřízení reklamace bude spotřebitel prokazatelným způsobem informován, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Pokud nebude reklamace vyřízena do 30 dní od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako v případě neodstranitel­né vady.

7.2. Jak uplatnit reklamaci?
Reklamované zboží zašle kupující společně s popisem reklamované vady na adresu prodávajícího:
Ing. Kamil Urban, Na Louce 109, 273 51 Malé Kyšice
Společně s reklamovaným zbožím zašlete prosím i číslo objednávky.
Doporučujeme (není to však podmínkou) prodejce telefonicky kontaktovat na tel. 724251111. Urychlíte tím vyřízení reklamace a předejdeme případným nedorozuměním.

7.3. Na co se reklamace nevztahuje?
7.3.1. Šperk byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
7.3.2. Šperk byl poškozen nevhodným zacházením, jako je vystavení ohni, vystavení chemikáliím nebo byl poškozen mechanicky nadměrnou silou  či byl upravován nevhodným způsobem.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

 

Poslední aktualizace: 27.2.2017

 

 

-----------

Pozn. k prodeji stříbrných šperků:

Registrace na Puncovním úřadu od 18.12.2013

Prodáváme pouze stříbrné šperky nepodléhající povinné puncovní kontrole - tzn. hmotnost drahého kovu (stříbra) má vzhledem k hmotnosti ostatních
použitých materiálů podřadný význam. Stříbrné jsou pouhé uzávěry nebo obruby a úchyty kamenů , ouška). Zároveň hmotnost prodávaných stříbrných šperků (celkem včetně kamene) nepřesahuje 3g. Podrobnosti na webu Puncovního úřadu zde.

Puncovní značky

puncovní značky