Proč se slaví Vánoce

Jak známo, Vánoce jsou křesťanskými svátky. Podle křesťanské tradice připadá na 25.prosince narození Ježíše Krista a Vánoce jsou oslavou jeho narození. 

Narození Ježíše Krista v době Vánoc

Ponechme stranou fakt, že toto datum je mnohými zpochybňováno a že Kristus se možná v tento den nenarodil. Ať to je či není správné datum, nic to nemění na faktu, že křesťané slaví Vánoce proto, aby si připomněli Kristovo narození. Ježíš Kristus, nebo chcete-li Ježíšek, se narodil v židovském městě Betlémě. Jeho rodiče Marie a Josef byli v té době na cestě, neboť právě v té době probíhalo sčítání lidu, které vyhlásil římský císař a při němž se všichni jeho poddaní museli odebrat zapsat se do svého rodného města. Ježíš se narodil právě, když Josef s Marií byli na cestě. V Betlémě byl uložen do jesliček ve chlévě. Jelikož byl Ježíš dlouho očekávaným Mesiášem, tedy spisitelem či vykupitelem lidstva, jeho narození oznámila betlémská hvězda a do jeslí se mu přišli poklonit tři králové, tři mudrcové. Ale to bylo až o několik později po jeho narození. Svátek tříkrálový připadá na 6.ledna.

Život Ježíše

Ježíš Kristus byl za svého života nazýván židovským králem, ačkoli se jím sám nikdy neprohlašoval. Konal zázraky, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, kázal o příchodu božího království a zemřel mučednickou smrtí, aby vykoupil lidstvo ze hříchů. Jeho apoštolové a následovníci pokračovali v jeho díle i po jeho smrti a dali tak základy celému křesťanství. Dnes už je křesťanství o dvě tisíciletí dál, je dokonce rozděleno na několik náboženství, ale na Vánoce si všichni křesťané připomínají narození zakladatele tohoto náboženského směru, tedy křesťanství.

Vánoční tradice

Během staletí se k Vánočním tradicím mnoho přidávalo a Vánoce se vyvíjeli, stejně jako všechno okolo nás. Teprve v devatenáctém století byla započata tradice zdobení vánočního stromečku.

Vánoční dárky

Novodobým zvykem je také dávání dárků. Pokud ještě nemáte všechny dárky nakoupené, máme pro vás tip. Projděte si nabídku tohoto internetového obchodu www.SperkyProZeny.cz

Související zboží

počet:0 ks
cena:0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.