Biblický velekněz Áron a jeho náprsenka s 12 kameny

Zajímá-li vás historie, Bible či židovství, bude se vám tento článek líbit. A proč si myslíme, že toto patří na náš web? Podle Bible nosil izraelský kněz náprsenku s dvanácti drahými kameny a tyto kameny mu pomáhaly komunikovat se samotným bohem. Další kameny, které se v tomto příběhu objevují, jsou drahokamy Urim a Tumim, které sloužily ke komunikaci s bohem také. Zajímavé? Čtěte dál...

Náprsník velekněze Árona, zvaný též hebrejsky Chošen, měl prý sloužit k tomu, aby bylo možné zadávat otázky židovskému bohu. Na kamenech náprsníku byla písmena hebrejské abecedy, z nichž se údajně zázračným způsobem skládala stvořitelova odpověď. Krom kamenů na náprsníku byly kameny také na náramenících. Hebrejský originál hovoří o onyxech, ačkoliv jeden z českých překladů zmiňuje karneoly. Každý z nárameníků obsahoval jména synů Izraele (proto dvanáct kamenů - dvanáctka je ostatně starozákonní mystické číslo). Každý nárameník tudíž obsahoval celkem 25 písmen.

Náprsenka s dvanácti kameny obsahovala rytinu v podobě jmen dvanácti synů Izraelových v pořadí, jak přišli na svět. První řada - Ruben, Šimon a Lévi. Druhá Juda, Izachar a Zabulon. Třetí Daniel, Neftalim a Gád a poslední čtvrtá - Ašer, Josef, Benjamín.

Náprsník byl údajně celý ze zlata a byl dvouplášťový. Mezi tyto zlaté pláště se vkládaly drahokamy nazvané Urim a Tumim. Ty dávaly srozumitelnou odpověď - buď zazářily nebo ne.

Existují tři různé výklady, co vlastně kameny v náprsence Arona symbolizovaly a představovaly.

První výklad je výklad Raši, který přinesl na svět Samuel Izák Raši v jedenáctém století. Podle tohoto muže předal Bůh Mojžíšovi tajemství Urim a Tumim, sám lodivod izraelitů pak tyto vlastnoručně vyrobil. Aron pak oblékl náprsník, v nichž byly drahokamy Urim a Tumim vloženy a díky tomu mohl odpovídat na otázky, které se ovšem musely nějak dotýkat celého národa Izraele. Z písmen vrytých do náprsníku se skládala odpověď ano nebo ne, otázka samotná musela být položena až takto jednoznačně.

Druhý výklad se nazývá Ramban, autorem je Moše ben Nachman, učenec ze třináctého století. Podle něj mohl Izrael dostávat poselství od boha dvěma způsoby - proroctvím nebo pomocí drahokamů Urim a Tumim. První varianta byla ale často žádanější, proroctví bylo jednoznačnější a obsahovalo delší poselství, než prostá jednoslovná odpověď na položenou otázku.

Třetí výklad, zvaný Das, má na svědomí Chaim Dov Rabinovič, který jej publikoval v roce 1911. Podle něj jsou prostě Urim a Tumim odvozeniny od slov or, což znamená světlo a tom, což značí dokonalost. Jména jsou zvolena proto, že Urim a Tumim dávají jednoznačnou a přesnou odpověď.


 

Šperky s drahými kameny podle dvanácti znamení zvěrokruhu koupíte zde: http://www.sperkyprozeny.cz/Kameny-podle-znameni/

počet:0 ks
cena:0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.