Původ MDŽ

Mezinárodní den žen (MDŽ) připadá v kalendáři na 8. března. Jedná se o svátek, který byl s velkou oblibou slaven především během minulého režimu a s ním je proto i dnes spojován. Mnoho lidí MDŽ tedy ignoruje a neslaví.

Původ MDŽ

Mezinárodní den žen (MDŽ) připadá v kalendáři na 8. března. Jedná se o svátek, který byl s velkou oblibou slaven především během minulého režimu a s ním je proto i dnes spojován. Mnoho lidí MDŽ tedy ignoruje a neslaví. Vznik MDŽ ale sahá dál do minulosti, konkrétně do roku 1907, kdy byla poprvé vyřčena myšlenka, že by ženy měly mít volební právo. MDŽ prošel mnoha změnami a v současné době je ve světě vnímán jako den boje za mír, spravedlnost a rovnoprávnost.

Mezinárodní den žen se původně označoval jen jako Den žen. Vše začalo už na počátku 20. století, kdy ženy ještě neměly volební právo a nebyly tak rovny mužům. Proběhly nejrůznější sjezdy, konference a demonstrace. MDŽ je též spojován i se stávkou newyorských švadlen, která se uskutečnila roku 1909. Tento den se nejprve slavil u nás v Rakousku-Uhersku, v sousedním Německu, v Dánsku nebo v USA. Datum 8. března bylo ale stanoveno až těsně po první světové válce.

Bohužel MDŽ mnoho lidí vnímá jako výmysl socialismu a odmítá ho slavit. Ještě několik let zpátky se při příležitosti MDŽ vzdala pocta ženám, které se starají o své děti a rodinu a zároveň mají vynikající pracovní výsledky. Jednoduše řečeno, přispívají k rozvoji socialistické společnosti. Takové ženy byly socialistickou společností vnímány jako silné, pracovité a nenahraditelné. Tento den byl slaven nejen v rodinách, ale byl připomínán i samotnou komunistickou stranou. K jeho příležitosti se pořádala i různá významná setkání.

počet:0 ks
cena:0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.