Měsíční kámen podle data narození

V tomto článku se budeme věnovat jednotlivým měsíčním kamenům podle data narození. Ke každému měsíci v roce jsou přiřazovány různé přírodní kameny, které jsou prý svými vlastnostmi pro tento měsíc typické. Přečtěte si, jak to doopravdy je.

 

Měsíční kámen - úvod do tématu

Se slovním spojením měsíční kámen, či měsíční kameny, se pojí dva různé významy. Prvním významem je název "měsíční kámen", kterým se označuje minerál adulár bílé barvy s modravými odlesky. Tímto minerálem se však dnes primárně zabývat nebudeme.

Druhým významem slovního spojení měsíční kámen, ci měsíční kameny, jsou kameny přiřazené k jednotlivým měsícům roku. V angličtině se těmto kamenům říká "birthstones".

Jedním z těchto "birthstones" je i měsíční kámen - adulár. Na chvíli se k němu tedy ještě v našem článku vrátíme. Článek je však o všech kamenech jednotlivých měsíců v roce. Probereme je všechny od ledna až po prosinec.

Měsíční kameny jednotlivých měsíců v roce

Podívejte se na jednotlivé měsíce v roce a jaké se k nim přiřazují měsíční kameny. 

Měsíční kámen pro leden

Kamenem měsíce ledna je nám velmi dobře známý granát. V jednom z předchozích článků jsme se podrobněji věnovali tématu granátové šperky, proto o granátu nyní jen zběžně. Granát není jeden minerál, jedná se o celou velkou skupinu minerálů granátů. Ani barva není jen červená, jak si mnozí lidé myslí. Kromě červených granátů existují rovněž přírodní granáty barvy zelené, oranžové, žluté, růžové či černé. I názvy granátů jsou jiné, než jen nejznámější český granát, čili pyrop. Černý je melanit, růžový nebo žlutý může být grosulár, žlutý či oranžový bývá spesartin a zelený je uvarovit či andradit.

Měsíční kámen pro únor

Ametyst - tento kámen je přiřazen měsíci únoru. Oblíbený krásně fialový ametyst se nachází i u nás v České republice. Nádherné ametysty vhodné k řezání a leštění se nacházejí na některých místech v Krušných horách. Krásné přírodní krystaly ametystů zase pocházejí například z okolí Třebíče. Ametysty z těchto českých a moravských lokalit nebývají využívány ve šperkařství. Není jich tolik, aby uspokojily poptávku. Jsou však objektem zájmu mineralogů i amatérských sběratelů minerálů.

Většina ametystů, kterou jsou dnes broušeny a vsazovány do šperků, pochází z dolů v Brazílii či v Uruguayi. Obecně lze říci, že brazilské ametysty bývají o malinko světlejší, než ametysty uruguayské. Překrásné mineralogické ukázky ametystů, tedy s krásné vyvinutými tmavě fialovými dokonalými krystaly, zase pocházejí z Bolívie.

Měsíční kámen pro březen

Blankytně modrý akvamarín je kamenem měsíce března. Nejkvalitnější a tedy i nejdražší akvamaríny jsou blankytně modré a průsvitné. Takových kamenů je poměrně málo a bývají velice drahé. Běžnější akvamaríny mají také modrou či modrozelenou barvu a s ubývající kvalitou jsou méně průsvitné, až zcela neprůsvitné. Překrásné mineralogické ukázky šestibokých sloupcových krystalů akvamarínu pocházejí zejména z hor na severu Pakistánu.

Měsíční kámen pro duben

Kamenem měsíce dubna je snad nejznámější drahokam - diamant. Těžko o diamantech psát něco nového. Snad jen, že nejznámější naleziště jsou v Jihoafrické republice a neznámější klenotníci a obchodníci s diamanty zase sídlí v belgických Antverpách, ale i v hlavním městě Nizozemska Amsterdamu. Pokud do Amsterdamu někdy pojedete, určitě se zastavte v muzeu, kde si nejen prohlédnete diamanty a diamantové šperky, ale uvidíte i práci brusičů, kteří přímo před zraky návštěvníků brousí tyto drahokamy. Ačkoliv si, vzhledem k vysokým cenám, z takového místa jen málokdo může dovolit odnést nějaký ten zakoupený šperk, každý si odnese nezapomenutelný zážitek.

Měsíční kámen pro květen

Kamenem měsíce května je označován zelený drahokam smaragd. Smaragdy jsou známé již od starověku. Smaragd byl prý oblíbeným kamenem egyptské královny Kleopatry a krátkozraký římský císař zase používal broušený smaragd tak, jako my dnes používáme brýle. K těmto informacím je však třeba doplnit, že ve starověku neznali vědu zvanou gemologie a některé kameny občas nenazývali pravými jmény, pod kterými je známe dnes. Podobné informace ze starověku tedy spadají spíše do oblasti "báje a pověsti". Totiž kdo ví, zda názvem smaragd neoznačovali i jiný zelený kámen. Záměna například za olivín (peridot) by zase nebyla tak nemožná.

Měsíční kameny pro červen

Červen je prvním měsícem v roce, kterému jsou přiřazeny dva kameny. Primárním měsíčním kamenem pro červen je měsíční kámen. Ano, čtete dobře, je to opravdu minerál s názvem "měsíční kámen", tedy bílý adulár se světlemodrým odleskem, o kterém byla již řeč na úplném začátku tohoto článku. Tento kámen je velmi oblíbený. Bývá léčiteli označován jako tzv. "ženský kámen".

Druhým kamenem měsíce června není kámen v pravém slova smyslu. Je to jiný produkt přírody, který se však řadí mezi šperkové kameny. Ne, nejedná se o nic neobvyklého - jsou to perly. O perlách koluje mnoho mýtů a pověstí. Pokusíme se je v krátkosti uvést na pravou míru. Lidé se často nevyznají v pojmech pravé perly, kultivované perly, umělé perly,... Jak to tedy skutečně je?

Pravé perly - jako pravé perly bývají někdy označovány jen perly pocházející z volného moře. Sami uznáte, že takových perel, které někdo vyloví přímo z moře je opravdu velice málo a musejí být tedy velice drahé. Správně řečeno, on nikdo nevyloví samotnou perlu. Musí nejprve z moře vylovit perlorodku a teprve potom z ní perlu vybere. Zdaleka ne v každé perlorodce je však perla takové kvality, aby bylo možné ji použít. S takovými exkluzivními perlami se pak ozdobí spíše anglická královna, než kdokoli z nás.

Říční perly - jsou perly, které pocházejí z lastur říčních perlorodek. Těch, které pocházejí z "volných" přírodních řek je opět velice málo. 

Kultivované perly - nejčastější. Jedná se o zcela přírodní produkt. Perlorodky nežijí ve volné přírodě, avšak jsou chovány ve farmách. Tyto farmy mohou být buď někde na okraji moře, či v řece. Ale ještě jednou je třeba zdůraznit, že se jedná o zcela přírodní perly. Přirovnat to lze například k chovu ryb v sádkách - ryby jsou živé a zcela přírodní, avšak nežijí ani část svého života ve volné přírodě.

Umělé perly - teprve u této kategorie se nejedná o přírodní produkt. Umělé perly jsou vyrobeny člověkem, a to nikoli z přírodních materiálů. Dříve bychom řekli, že je to jablonecká bižuterie. Dnes se však takovéto umělé perličky vyrábějí zejména v Číně. Pozor však, ať se nespletete či nenecháte napálit - většina říčních kultivovaných perel (přírodních perel z chovů) pochází rovněž z Číny.

Měsíční kámen pro červenec

Červencovým kamenem je červený drahokam rubín. Rubín je klasicý drahý kámen. Obecně lze říci, že čím tmavší, tím je rubín kvalitnější. Nejkvalitnější rubíny dnes pocházejí pravděpodobně z nalezišť v Barmě. Velmi pěkné rubíny se nacházejí též ve Vietnamu. 

Měsíční kámen pro srpen

Olivín či peridot, to je název světlezeleného průsvitného kamene přiřazeného srpnu. Ve středověku bylo jednou z nejznámějších lokalit, kde se olivíny nacházely, Podkrkonoší. Konkrétně okolí dnešních Semil. V dnešní době pocházejí tyto překrásné kameny prakticky všechny z dovozu - z Asie či z Autrálie.

Měsíční kámen pro září

Měsíci září se přiřazuje výjimečný drahokam, a to safír. Safír může mít několik barev. Málo laiků o tom ví, neboť znají jen nejklasičtější a pravděpodobně i nejkrásnější modrý safír. Safír může být i žlutý či zcela čirý. Stejně jako u většiny drahých kamenů - všechny safíry dnes pocházejí z dovozu, zejména z Asie a Afriky. Kdysi jedno z nejznámějších nalezišť bylo u nás v České republice. Dnes je však již nejen vytěžené, ale také chráněné. Safíry se kdysi rýžovaly v Safírovém potoce na Jizerce. Ano, to je ta snad nejstudenější oblast Jizerských hor, kde vždycky napadají hory sněhu a kterou si pro její krásu zamiloval bývalý komunistický premiér Lubomír Štrougal i nejbohatší Čech Petr Kellner, či kde snad stále má svoji "podnikovou" rekreační chatu Divadlo na Vinohradech. Jsou tam překrásné procházky po značených turistických stezkách. Všem turistům rozhodně výlet na Jizerku doporučujeme. Na značené turistické stezce najdete i informační tabuli, která vám přiblíží historii rýžování safírů v Safírovém potoce.

Měsíční kámen pro říjen

Říjed má hned dva měsíční kameny. Primárním kamenem měsíce října je opál. Australské opály jsou velice známé drahé kameny. Podobné opály se však v posledních letech objevily i na nalezištích v Etiopii. Zajímavé jsou též ohnivé opály z Mexika. Víte však, že nejznámějším nalezištěm překrásných drahých opálů býval východoslovenský Dubník? Ano, drahé opály z Dubníka má ve sbírce mnoho světových muzeí a drobné ukázky mají i amatérští sběratelé. Jedná se však většinou o starší vzorky a mineralogické ukázky. Do šperků se dnes již tyto dubnické opály prakticky nedostanou. Nejsou již dnes v takovém množství dostupné.

Druhý měsíční kámen pro měsíc říjen je turmalín. Turmalíny mají více barev. Je to červený rubelit, zelený verdelit, modrý indigolit, černý skoryl, nebo třeba vícebarevný elbait. V ČR lze drobné turmalíny sbírat na polích na Vysočině. Jedná se však spíše o vzácné mineralogické ukázky, nikoli o šperkové kameny, které by bylo možné dále řezat, brousit a zasazovat do šperků. Šperkové turmalíny pocházejí z dovozu.

Měsíční kámen pro listopad

Citrín a žlutý topaz. Opět dva měsíční kameny pro jeden měsíc, tentokráte listopad. Citrín je oblíbená žlutá šperková varieta křemene. Tedy jakýsi "bratranec" ametystu a křišťálu. Citrín je velmi něžný kámen pro svoji svěží žlutou barvu. Avšak jako každý křemen je velmi tvrdý a odolný. Pro zpracování do šperků je tedy velice vhodný. Zajímavostí opět je, že krásné přírodní citríny, a to i ve velikosti a kvalitě vhodné pro broušení do šperků, lze nalézt i v ČR na Vysočině. Jinak samozřejmě 99,9% citrínů pochází z dovozu, zejména z Brazílie.

Žlutý topaz, nebo též imperial topaz či zlatý topaz. Asi nejvzácnější druh topazu. I tento drahý kámen se přiřazuje k měsíci listopadu.

Měsíční kámen pro prosinec

Prosincový měsíční kámen je modrý topaz. Topaz je velmi tvrdý drahý kámen. Dosahuje tvrdosti stupně 8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Mezi drahými kameny vyniká topaz velikostí krystalů, které byly v historii nalezeny. Největší topazy, které kdy lidé objevily dosahovaly velikosti až 1m. Avšak typická velikost pro tyto drahé kameny je 1-5cm. 

 

 

počet:0 ks
cena:0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.