Jsou léčivé kameny opravdu léčivé? (Věř a víra tvá tě uzdraví)

Víra (to je pro moc kamenů asi nejpodstatnější slovo) sama provází lidstvo od jeho počátků a léčivé (zázračné) účinky byly často připisovány mnoha předmětům či objektům, které na první pohled neměly žádnou moc samy od sebe očekávání naplnit. Léčivé kamney nejsou výjimkou.

Léčivé kameny a amulety

Vezměme si kupříkladu amulety, které jsou prostoupeny celou existencí lidstva mezi všemi rasami a národy. Opravdu má kovový křížek na krku moc ochránit jedince od nějaké fyzické újmy? Stěží. Možná (v novodobých dějinách) dokáže při správném materiálu a velikosti zastavit kulku, ale to je samozřejmě myšleno v nadsázce, protože zde hraje roli především umístění na krku, než jeho magická moc. Racionálně uvažující člověk vždy raději sáhne po nějakém „logickém“ vysvětlení, jako je třeba „placebo efekt“, při kterém dojde k uzdravení jedince většinou jen díky tomu, že dotyčný tak silně věří, že mu „něco“ (amulet, lektvar apod.) pomůže. Zde je nemoc založena spíše na psychické bázi, než na fyzickém poškození. Typickým příkladem jsou například sužující bolesti, u kterých nelze najít z lékařského hlediska jasný reálný důvod.

Léčivé kameny a víra jednotlivce

Ona víra (ať už člověk věří čemukoliv) dokáže změnit běh událostí jedince v jeho prospěch, ale spíše z pohledu duševního odhodlání, než z nějakého jasného a definovatelného nadpřirozeného důvodu. Stejně jako miliony lidí na celém světě věří, že Bůh je uzdraví, neméně početná skupina připisuje tuto moc léčivým vlivům prostředí, v našem případě například kamenům. Může to tak v praxi opravdu být, může to fungovat, ale protože nikdo není schopen přinést jednoznačný hmatatelný důkaz o tom, že to opravdu univerzálně funguje, bude k oběma skupinám stejně početný tábor odpůrců, který se bude pokoušet „nejasné“ praktiky vyvracet. Mnoho lidí žije v racionálním světě a snaží se události kolem sebe vysvětlit pomocí logiky a jasných hmatatelných (nejlépe vědecky podepřených) důkazů. Takoví lidé jsou samozřejmě k léčivé energii drahých kamenů velmi skeptičtí. Zabývání se léčivostí kamenů se jim může jevit jako bláznovství, šarlatánství či zahrávání si s okultními silami a magií.

počet:0 ks
cena:0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.